Zgjidhni llojin e regjistrimit

Vetëm regjistrimi i varkave holandeze
Për 299,00 EUR mund të porosisni një Certifikatë të Regjistrimit të Barkave Hollandeze (ICP) me një pasaportë të BE-së, letërnjoftim të BE-së, Leje qëndrimi të përhershëm të BE-së ose një pasaportë të Zvicrës, Lihtenshtajnit, Norvegjisë ose Islandës.

Kjo përfshin gjithçka :
* Të gjitha tarifat e regjistrimit për 2 vjet
* Përfshinë vendbanimin Hollandez për 2 vjet
* Shërbim 3 ditor i përshpejtuar
* DHL korrier brenda natës
Vetëm licencë Telekomit të Telekomit
Regjistrimi i Varkave Hollandeze (ICP) - Paketat
Rinovimet / Anulimet / Ndryshimet