Επιλογή τύπου δήλωσης

Ολλανδική καταχώρηση σκαφών μόνο
Για 299,00 EUR μπορείτε να παραγγείλετε ένα Ολλανδικό Πιστοποιητικό Εγγραφής Σκαφών (ICP) με διαβατήριο ΕΕ, δελτίο ταυτότητας ΕΕ, Άδεια Μόνιμης Διαμονής ΕΕ ή διαβατήριο Ελβετίας, Λιχτενστάιν, Νορβηγίας ή Ισλανδίας.

Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα :
* Όλα τα τέλη εγγραφής για 2 χρόνια
* Περιλαμβάνει ολλανδική κατοικία για 2 χρόνια
* Ταχεία υπηρεσία 3 ημερών
* Οδός διανυκτέρευσης της DHL
Μόνο άδεια MMSI Telecom
Ολλανδική εγγραφή σκάφους (ICP) - Πακέτα διακοπών
Ανανεώσεις / Ακυρώσεις / Τροποποιήσεις