Wybierz typ rejestracji

Tylko holenderska rejestracja łodzi
Za 299,00 EUR możesz zamówić holenderski dowód rejestracyjny łodzi (ICP) z paszportem UE, dowodem osobistym UE, zezwoleniem na pobyt stały UE lub paszportem Szwajcarii, Lichtensteinu, Norwegii lub Islandii.

Obejmuje to wszystko :
* Wszystkie opłaty rejestracyjne przez 2 lata
* Obejmuje miejsce zamieszkania w Holandii przez 2 lata
* Przyspieszona usługa 3-dniowa
* Kurier DHL nocny
Tylko licencja na mimę siodłową
Rejestracja łodzi holenderskich (ICP) - Pakiety
Odnowienia / Anulowania / Modyfikacje