เลือกประเภทการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรือ Dutch เท่านั้น
สำหรับ 299,00 EUR คุณสามารถสั่งซื้อ Dutch Ship Registration Certificate (ICP) ด้วยหนังสือเดินทาง EU, บัตรประจำตัวประชาชน EU, ใบอนุญาตผู้พำนักถาวร EU หรือหนังสือเดินทางของสวิสเซอร์แลนด์, Lichtenstein, นอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์

รวมถึงทุกสิ่ง :
* ค่าลงทะเบียนทั้งหมด 2 ปี
* รวมภูมิลำเนาดัตช์เป็นเวลา 2 ปี
* เร่งให้บริการ 3 วัน
* ดีเอชแอจัดส่งข้ามคืน
สิทธิ์การใช้งาน MMSI Telecom เท่านั้น
การลงทะเบียนเรือ Dutch (ICP) - แพคเกจ
การต่ออายุ / การยกเลิก / การแก้ไข