Odaberite vrstu registracije

Samo za registraciju brodova u Holandiji
Za 299,00 EUR možete naručiti nizozemsku potvrdu o registraciji broda (ICP) s putovnicom EU, ličnu kartu EU, dozvolu stalnog boravka EU ili putovnicu Švicarske, Lihtenštajna, Norveške ili Islanda.

To uključuje sve :
* Sve kotizacije za 2 godine
* Uključuje holandsko prebivalište za dve godine
* Ubrzana 3 dana usluga
* DHL noćni kurir
Samo licenca za MMSI telekom
Nizozemska registracija brodova (ICP) - Paketi
Obnavljanja / otkazivanja / izmjene