Odaberite vrstu registracije

Samo za registraciju brodova u Nizozemskoj
Za 299,00 EUR možete naručiti nizozemsko potvrdu o registraciji broda (ICP) s putovnicom EU, EU iskaznicom, EU dozvolom stalnog boravka ili putovnicom Švicarske, Lihtenštajna, Norveške ili Islanda.

To uključuje sve :
* Sve kotizacije za 2 godine
* Uključuje nizozemski domicil 2 godine
* Ubrzana 3 dana usluge
* DHL kurir preko noći
Samo licenca za MMSI telekom
Nizozemska registracija brodova (ICP) - Paketi
Obnove / otkazivanja / izmjene