Изберете тип регистрация

Само регистрация на холандски лодки
За 299,00 EUR можете да поръчате холандско свидетелство за регистрация на лодка (ICP) с паспорт на ЕС, лична карта на ЕС, разрешение за постоянно пребиваване на ЕС или паспорт на Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия или Исландия.

Това включва всичко :
* Всички такси за регистрация за 2 години
* Включва холандско местожителство за 2 години
* Ускорено 3-дневно обслужване
* DHL куриер за една нощ
Само лиценз за MMSI телекомуникации
Регистрация на холандска лодка (ICP) - Пакети
Подновяване / Отмяна / Модификации