MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • Можем да кандидатстваме за Великобритания в световен мащаб MMSI-RADIO лиценз за вашата лодка, без дори да се налага да ходите на някакъв курс! Този официален лиценз за радио, който ще бъде издаден от телекомуникационните органи на Обединеното кралство, ще ви позволи да използвате VHF, AIS и EPIRB на вашата лодка. И НЕ МАТЕРИРАЙТЕ ПРИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ. Лицензът ще бъде валиден за 10 години, стига да нямате промени в оборудването си! Ако поръчате лиценза за MMSI с която и да е от нашата регистрация на лодка, тя е само 149 евро, а ако я поръчате сама, тя ще бъде 199 евро. Лицензът се издава като дигитален документ, който трябва да бъде отпечатан, за да има на борда и запазен на вашия компютър като резервно копие.

Какво ни трябва?
  • Нуждаем се само от вашите данни за контакт и някои данни за кораба, които ще намерите в нашата форма за поръчка.
Колко струва?
  • Лицензът е такса 199 евро, а ако го поръчате с една от нашите регистрации на лодка, тя е само 149 EUR.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани