Det holländska registreringsbeviset är giltigt över hela världen och är en faktisk flaggregistrering och inte en båtägarregistrering som den holländska ICP. Vi kan ordna denna registrering för såväl EU-medborgare som icke-EU-medborgare.

Processen består av 2 steg; Det första steget är att skicka in alla dokument (vi gör detta åt dig) och det andra steget är att göra en engångsinspektion av ditt fartyg (se detaljer nedan).

Vi behöver ingen undersökning eller tonnagecertifikat för att registrera din yacht som privat bruksfartyg, om den är mindre än 24 meter lång, men en inspektör från den holländska sjöfartsmyndigheten kommer att behöva besöka ditt fartyg för att mäta det och lägga till markeringar med mikroprickar på ditt kärl (stöldskydd). Inspektören gör ingen egentlig undersökning, bara en mycket grundläggande kontroll. Du behöver inte ta med fartyget till Holland eftersom inspektören kan besöka dig var som helst men hans faktiska reseavgifter kommer att debiteras dig. Denna avgift till sjöfartsmyndigheterna i Holland för inspektionen ingår inte i vårt pris och beror på var din båt eller yacht befinner sig. I Europa ligger de genomsnittliga kostnaderna mellan € 650,- och € 1000,-.

Vi kan ordna din anmälan inom ca 6 veckor. När registreringsdelen är klar, kommer vi omedelbart att boka en tid för dig att låta inspektören besöka ditt fartyg för engångsinspektionen. Om du har bråttom kan vi ordna en provisorisk registrering åt dig, medan du väntar på besiktning av ditt fartyg. Denna provisoriska registrering är fullt giltig i 6 månader och ger dig gott om tid att få fartyget besiktigat. Kostnaden för denna valfria provisoriska registrering är 300 Euro.

De viktigaste fördelarna med det holländska registreringsbeviset (Zeebrief) för PRIVAT ANVÄNDNING:

 • Det är giltigt över hela världen utan begränsningar
 • Gäller livet ut utan årlig förnyelsekostnad
 • Den holländska flaggan är i mycket god status - #6 på MOU:s vita lista
 • Du kan registrera dig som privat eller företagsägare (om du är EU-medborgare)
 • Tillgängligt för EU- och icke-EU-medborgare (vi skapar ett EU-företag för icke-EU-medborgare)
 • Inga maritima offshore-restriktioner
 • ENKELT PAPPERARBETE: vi behöver inte momsbevis, CE-certifieringar, försäkringsbevis, inget tonnagecertifikat, ingen undersökning, inga utrustningskontroller

Vilka dokument krävs för det holländska registreringsbeviset (Zeebrief)?
De dokument som krävs är mycket enkla:

 • Attesterad passkopia av en privat ägare eller bevis på identitet för alla styrelseledamöter i händelse av en företagsägd båt.
 • Bevis på ägande/försäljningsavtal (faktura, köpebrev eller notarieutlåtande)
 • I händelse av ett tidigare register kräver vi en kopia av raderingsdokumentet

*Observera: alla dokument måste vara skrivna på holländska eller engelska. Om dokumenten inte är på holländska eller engelska
– VI KOMMER ATT ÖVERSÄTTA DINA DOKUMENT GRATIS SOM EN DEL AV VÅRT PAKET
*Om en yacht är större än 24 meter behöver vi även besiktning och tonnagecertifikat

Holländskt registreringsbevis (Zeebrief) - tillgängligt för ALLA nationaliteter!

Det holländska registreringsbeviset är också tillgängligt för båtägare som INTE är EU-medborgare. Våra icke-europeiska båtägare måste skapa ett UK LTD för att kunna registrera sig i Holland. Detta UK LTD kommer att bli ägare till båten och vår kund äger detta LTD. Eftersom den endast används för att äga båten finns det inga skatter som ska betalas eller lämnas in.

 1. Vi satte upp ett United Kingdom LTD. för dig inom 24 timmar. Denna LTD ägs av dig men kan även ha ytterligare ägare om det behövs. Den totala kostnaden för installationen av LTD. är 349 Euro och därefter 249 Euro årligen. Som LTD. används endast för att äga en båt behöver du inte betala några årliga skatter eller göra några statliga anmälningar.
 2. Efter 24 timmar är LTD konfigurerat och sedan gör du en ny försäljningsfaktura på namnet på ditt UK LTD.
 3. Vi kommer sedan att registrera UK LTD. som ägare av fartyget och starta det holländska registreringsbeviset.

Hur mycket kostar det holländska registreringsbeviset?
Vi erbjuder ett komplett all-inclusive-paket för att erhålla det holländska registreringsbeviset (Zeebrief) till en kostnad av € 1695. Som nämnts använder vi regeringens expresstjänst som sparar dig många veckor i handläggningstid.
Den nödvändigtvis engångsinspektionen ingår inte och beror på var din båt eller yacht befinner sig. I Europa ligger de genomsnittliga kostnaderna mellan € 650,- och € 1000,-.

Hur mycket kostar den årliga kostnaden för det holländska registreringsbeviset?
Återkommande årskostnader efter första året är € 195,- och inkluderar alla kostnader, arvoden, representation, hemvist, fyllningar m.m.

AIS & MMSI radiolicenstjänst

Vi rekommenderar att du även ansöker om en nederländsk AIS- och MMSI-radiolicens inklusive ATIS, MMSI-nummer och anropssignal, eftersom många länder kräver att detta finns ombord på ditt fartyg. Vi kan tillhandahålla denna licens inom 24 timmar. Kostnaden för detta är € 149,- per kalenderår. Vi kan skicka den holländska MMSI-radiolicensen med bud till dig tillsammans med din registrering.

REGISTRERA NU!

Håll kontakten