Изберете тип регистрация

Само регистрация на холандски лодки
Само лиценз за MMSI телекомуникации
За 199,00 EUR можете да поръчате лиценз за MMSI Telecom Radio, този лиценз се издава от британските власти

Това включва всичко :
* Ускорено обслужване за 1 ден
* Лиценз за MMSI Telecom Radio
* Важи за 10 години
Регистрация на холандска лодка (ICP) - Пакети
Подновяване / Отмяна / Модификации