Odaberite vrstu registracije

Samo za registraciju brodova u Nizozemskoj
Samo licenca za MMSI telekom
Za 199,00 EUR možete naručiti dozvolu za MMSI Telecom Radio, ovu licencu izdaju britanske vlasti

To uključuje sve :
* Ubrzana usluga u trajanju od 1 dana
* Licenca za MMSI Telecom Radio
* Vrijedi 10 godina
Nizozemska registracija brodova (ICP) - Paketi
Obnove / otkazivanja / izmjene