Επιλογή τύπου δήλωσης

Ολλανδική καταχώρηση σκαφών μόνο
Μόνο άδεια MMSI Telecom
Για 199,00 EUR μπορείτε να παραγγείλετε άδεια MMSI Telecom Radio, αυτή η άδεια εκδίδεται από τις Βρετανικές Αρχές

Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα :
* Ταχεία υπηρεσία 1 ημέρας
* Άδεια ραδιοεπικοινωνίας MMSI Telecom
* Ισχύει για 10 χρόνια
Ολλανδική εγγραφή σκάφους (ICP) - Πακέτα διακοπών
Ανανεώσεις / Ακυρώσεις / Τροποποιήσεις