Συμπληρώστε την αίτησή σας για καταχώρηση ολλανδικού σκάφους ή εγγραφή MMSI σε 3 λεπτά.

Συμπληρώστε την αίτησή σας για καταχώρηση ολλανδικού σκάφους ή εγγραφή MMSI σε 3 λεπτά.

Επιλέξτε Τύπος εγγραφής
Ολλανδική καταχώρηση σκαφών μόνο
Μόνο άδεια MMSI Telecom
Για 239,00 EUR μπορείτε να παραγγείλετε άδεια MMSI Telecom Radio, αυτή η άδεια εκδίδεται από τις Βρετανικές Αρχές

Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα :
* Ταχεία υπηρεσία 1 ημέρας
* Άδεια ραδιοεπικοινωνίας MMSI Telecom
* Ισχύει για 10 χρόνια
Ολλανδική Εγγραφή Σκαφών (ICP) - Πακέτα διακοπών